xóa hình xăm

Kinh nghiệm cách xóa hình xăm từ muối

10/2016 10

Xin chào y bác sỹ, xin khuyến khích chỉ dẫn cháu phương pháp xóa hình xăm từ muối trắng. Cháu có một hình xăm nhỏ tên bạn trai ở tay, thời nay chúng cháu đã chia tay tốt hơn hãy cháu muốn loại bỏ hình